×
სასუქები
ნიადაგი
ქოთნები და აქსესუარები
მცენარეები
 • greenit

  Super k

  7

  აირჩიეთ :

  გაზიარება:

  დეტალური აღწერა:

  ფოსფორის პენტოქსიდი (P2O5) წყალში ხსნადი 5 %
  საერთო კალიუმის ოქსიდი (K2O) წყალში ხსნადი 40%

  მახასიათებლები მაღალი კალიუმის შემცველობის თხევადი ფორმულაცია ხასიათდება საკვები ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაციით. ფოსფორის შემცველობა დაფუძნებულია ფოსფორის მჟავაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და პროდუქტის სწრაფ ათვისებას. ზრდის ვეგეტატიური და რეპროდუქციული უჯრედების კონსისტენციას, აბალანსებს მცენარის ენერგიას. სუპერ K წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას ნაყოფის საუკეთესო შეფერვის მისაღწევად, იგი აუმჯობესებს მოსავლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს (მშრალი ნივთიერების შემცველობა, კონსისტენცია, შაქრის შემცველობა, ვარგისიანობის ვადა, ...). სუპერ K ამარაგებს მცენარეს ორგანული ნახშირბადით კალიუმის კარბონატისგან, რომელიც წარმოქმნის მარილს კალიუმში და პასუხისმგებელია კარბონატული ნივთიერებების სინთეზირებაზე, როგორიცაა შაქარი და სხვა ნივთიერებები. ხელს უწყობს მშრალი ნივთიერებების სინთეზს და შესაბამისად ზრდის ნაყოფის ხვედრით წონას. ხელს უწყობს ნაყოფებისა და ვეგეტატიური ქსოვილების სიმწიფის პროცესს.

  გამოყენების მეთოდები და დოზირება ფოთლოვანი შესხურება: 2-3ლ/ჰა ან 100-200მლ/100ლ წყალზე ფერტიგაცია: 10-15ლ/ჰა თავსებადობა: პროდუქტის შერევა დასაშვებია ყველა სახის ჩვეულებრივ აგროქიმიკატთან, თუმცა გამოყენებამდე რეკომენდირებულია შერევის ტესტი მცირე რაოდენობაზე.